Viti Akademik 2010 - 2011

 • Pranverë 2011:
    • Rregjistrimet fillojnë: ??? 2011
    • Kurset fillojnë: 1 Mars 2011
    • Rregjistrimet mbyllen: ??? 2011
    • Kurset mbarojnë : 10 Qershor 2011
    • Provimet finale: 19-25 Qershor 2011
    • Orari i kurseve, Pranverë 2011
    • Orari i provimeve finale

 

 • Vjeshtë 2010:
    • Rregjistrimet fillojnë: 25 Korrik 2010
    • Kurset fillojnë: 11 Tetor 2010
    • Rregjistrimet mbyllen: 15 Tetor 2010
    • Kurset mbarojnë : 4 Shkurt 2011
    • Provimet finale: 13-20 Shkurt 2011
    • Orari i kurseve, Vjeshtë 2010
    • Orari i provimeve finale

Pushim 23 Dhjetor-2 Janar 2011


Viti Akademik 2009 - 2010

  

 

Pushim 23 Dhjetor - 4 Janar 2010