Zëvendës Rektori:
Ervin Ruci
email: eruci@govlora.com
Tel:+355 33 22 4952

Kancelar:
Mimoza Xheladini
email: kancelar@govlora.com

Fakulteti i Shkencave Teknike:
Doc. Eustrat Zhupa
email: ezhupa@govlora.com

Zv.Dekan :Ermal Xhelilaj
email: xhelilaj@govlora.com

Fakulteti i Ekonomisë :
Dr. Albert Qarri (Dekan)
email: bertqarri@govlora.com

ZV.Dekan: Evelina Bazini
email: ebazini@govlora.com

Fakulteti i Shkencave Humane:
Sokol Bana
email: sbana@govlora.com
Tel:0692024335

Zv.Dekan: Vilma Bello
email: vbello@govlora.com

Fakulteti i Shëndetit Publik:
Prof. As. Hajdar Kicaj
email: hkicaj@govlora.com

Juristi i Universitetit:
Fabiola Pashaj
email: fpashajj@govlora.com,

Ina Puraveli
email: puvarelli@govlora.com

Arkiva:
Miranda Pajo
email: arkiva@govlora.com

Biblioteka:
Albert Habazaj
email: biblioteka@govlora.com

Zyra Akademike:
Odise Caci
email: ocaci@govlora.com

Adresa:
Zyra e Informacionit
Universiteti i Vlorës
Sheshi Pavarsia, Skelë,
Vlora, Albania